Saturday, August 01, 2009

همبستگی

نمیدونم بگم شب دیر وقت یا صبح زود ، به هر حال یه چیزی همون وسطاست الان. این انیمیشن رو تموم کردم ودلم نیومد صبر کنم برای بعد. گفتم همین الان بزار اعلام موجودیت بکنه. همه دارن همبستگیه خودشون رو یه جوری نشون میدن. این هم مدل نشون دادن من. اولش راحته، یعنی فکر میکنی راحته. بعدش حس میکنی که چه خبره هم باید تنهایی به کنسپتش فکر کنی، هم باید تنهایی به ساده ترین روش بسازیش، هم باید به فکر صداش باشی ودر نهایت هم در تنهایی ادیت کنی. تموم که شد فقط دلت میخواد بگیری بخوابی.در ضمن شرمنده که این نشریه زیر زمینی رو دیگه نزاشتم. راستش دیگه برام نفرستادن. خبر ندارم هنوز هم درست و پخش میشه یا نه. اگه کسی فرستاد، چشم من هم میزارم که از اینجا هم بشه دانلود کرد.

2 comments:

کاوه said...

اوهجالبه

Anonymous said...

Hey you did a nice job.