Tuesday, November 17, 2009

برون رفت از بحران حاضر

امروز آقای منتظری آزادیه زندانیان سیاسی رو به عنوان راه کار برون رفت از بحران حاضر در کشورمعرفی کرد.
یعنی با آزاد شدن زندانیان سیاسی ، تمام کسانی که الان دارن تو لجن دست و پا میزنن، میتونن نفس راحت بکشن؟ دو خیابون مسافت رو، با خیال راحت و بدون هلیکوپتر طی کنن؟ تو هر موسسه آموزشی که خواستن وارد شن و سخن رانیشون رو بفرماین؟
خراشه؟ که با یه چسب زخم سرو تهش هم بیاد؟ کمی خوش خیالی نیست این راه حل؟

No comments: