Saturday, July 18, 2009

نسخه آخر

بعد از چند روز بی دل و دماغی، دیدن تصاویر دیروز در نماز جمعه، کلی سرحالم کرد. بلافاصله تصمیم گرفتم هر چه زودتر یه نسخه صدا داراین انیمیشن رو تموم کنم. وقتی بچه ها در ایران اونجوری جونشون رو میگیرن دستشون و میرن توخیابونا، این هم تنها راهیه که من از اینور دنیا میتونم حمایتشون کنمNo comments: