Sunday, April 27, 2008

مرد یا زن؟


"این" رو که یادته؟

امروز سوالی از من کرد که اولین واکنشم نسبت بهش یه داد بود. سرش داد زدم و زود هم پشیمون شدم. ازش عذر خواهی کردم و بعدش سعی کردم بهش توضیح بدم.

طفلک منظوری هم نداشت. داشتم واسش یه کلاه میکشیدم. کلاه که تموم شد یه دفه ازم پرسید من چی هستم؟ مرد یا زن؟

مذهبم چیه؟ مسیحیم؟ مسلمونم؟ همینجا من از کوره در رفتم. توضیح دادن بهش اصلا سخت نبود. وارد اینترنت شدم و یه سری عکس و فیلم بهش نشون دادم. نمونه هایی از آدمهایی که بعضا بخاطر مرد بودنشون، بخاطر زن بودنشون، بخاطر مذهبی که دارن ویا بخاطر ملیتشون، فراموش میکنن که آدمن.

پرسید پس چرا سرم داد زدی؟ خیلی بد بود.

گفتم ترسوندیم. سوالت تنم رو لرزوند.

2 comments:

tania said...

damet garm mesle hamishe.

hoshang said...

hagh ba too bod har kasi jense khodesh ro mishnase.