Saturday, March 08, 2008

خود نگارههر چند وقت یه بار، میرم و چیزی به عنوان "سلف پرترت" یا همون خود نگاره میسازم. این اما با این خیال شروع کردم و نتیجه هر چی که شد، خودنگاره نشد. ولی تجربه جالبی بود.

1 comment:

مهیار said...

آقا در یک دست تفنگ و دست دیگه تاج داری. قهوه قلبی و نوار داری.ایول به تو که کلاغ داری.نخواستم شعر بگما،خودش شد،شاد باشی