Wednesday, December 12, 2007

روزشماری


از امروز روز شماری من شروع میشه. همین الان شنیدم که دفتر پرزیدنت احمدی نژاد با ساخت فیلم مستندی از شخص رئیس جمهور توسط "الیور استون" موافقت کرده. دوست دارم هر چه زودتر ببینمش.

در ضمن جایزه" پرتو پلا گو ترین" آدم رو امسال جناب "جورج بوش" تو هوا قاپید. البته شانسی که اورد این بود که این جایزه رو به کسی میدادن که بیشترین پرت و پلا ها رو به زبان انگلیسی گفته باشن. در غیر این صورت رقبای زیادی از ایران میداشت.

2 comments:

مهیار said...

دقیقا ، باید جایزه رو به زرتیپند ....بخشید ... پرزیدنت ما میدادن

Houman Esmailnia said...

مشترک به دوتاشون هم میدادن من قبول داشتم