Wednesday, December 12, 2007

تخت جمشید


یادم نیست چرا ..... ولی مشغول ور رفتن با یه سری از عکسها و تصاویر از نقشها و خط و پیتکهای تخت جمشید شدم. نقوشی که دیگه تقریبا برای همه شناخته شدست. سعی کردم چیز جدید تری بر اساسشون در بیارم و همین منو غرق کرد. خوشبختانه قبل از اینکه کاملا خفه شم به نتیجه رسیدم.

No comments: