Thursday, November 15, 2007

کوچه خوشبختی


تا قبل از اینکه خوشبختی رو تو یه بن بست ببینم، تصویر دیگه ای از این کلمه تو ذهنم بود.

تصویر یه بزرگراه که تخت گاز، با نیش باز، توش میتازن. یه بزرگراه وسیع که البته دو طرفش هم درست مثل بزرگراههای هلند، هیچ کوه و تپه ای نداره و تهش هم به خط افق میخوره.

شاید همین ذهنیت باعث شد که هیچ تعریف کوتاه و مختصری در مورد این کلمه یعنی خوشبختی، نداشته باشم.

حالا ...... اگه خوشبختی رو تو یه بن بست ببینم چطور؟

اول از همه نیشم بسته میشه ........ و بعدش هم بلافاصله یاد اونی میافتم که خوشبختی رو اینطورتعریف کرد:

"خوشبختی یعنی فاصله بین یک بدبختی تا بدبختیه بعدی"

خلاص .....

1 comment:

Hadi.Khojinian said...

http://waresh.net/waresh/