Monday, August 01, 2005

پرچم ایران

پرچم ایران که میباشد سه رنگ
رنگهایش را زهم وا کرده اند
سرخ آنرا از برای کربلا
سبز آن را شال ملا کرده اند
از سفید آن یکی عمامه ای
کله خر را در آن جا کرده اند
چوب آنرا بی گریس و وازلین
در فلان ملت ما کرده اند


احتمالا از "عمران صلاحی" میباشد

به یه صورتهایی تاریخ کشورما از سال 1357 خورشیدی تا به الان رو میشه در شعر بالا دید

No comments: