Friday, April 11, 2008

ای ایران

یک تنظیم متفاوت از سرود "ای ایران" اجرا در خانه هنرمندان ایران توسط "همه".
1 comment:

افشین said...

سلام هومن.... چقدر نوشتی پسر!!! حال کردم. ممنون.... شاد باش