Wednesday, April 30, 2008

نقشه ایران


بارها در مورد تغییراتی که در قرن 19 و 20 بر جغرافیای ایران وارد شده شنیدیم. ولی، خوب، شنیدن کی بود مانند دیدن.در این تصویر تمام این تغییرات یکجا نمایش داده شده. برای دیدن تصویر بزرگ به روی عکس و یا اینجا کلیک کنید.

با تشکر از فرشاد که اینوبرام فرستاد.

No comments: