Monday, April 21, 2008

این چیه؟


این چیه؟

1-هیچ چی. مهم نیست. هر چی میخواد باشه.

این جواب مال کسیه که بقیه این کلمات رو هم نمیخواد ببینه و بخونه.

2- زرشک و تخم هندوانه.

این جواب مربوط میشه به کسی که میخواد بدونه این تصویر چیه.

3-تقاضای یک خواهر دوست داشتنی مقیم خارج+ عرضه یک برادر مهربان مقیم داخل+ کمی تعارف ایرانی+ حضور پر شور اداره پست ایران.

این هم یه جواب دیگه برای اونایی که دیگه خیلی کنجکاو قضیه هستن.

جالب اینجاست که هر سه جواب هم درسته

2 comments:

photo_bahar said...

سلام ! مطلب جالبی بود. کلا وبلاگ جالبی دارید.اگر فرصت کردید افتخار داده به فتوبلاگ ما هم سر بزنید http://photobahar.blogspot.com/

tania said...

houman jan salam. baba khaily ba hally .