Tuesday, March 25, 2008

Fitna فتنه


"فتنه-Fitna" نام فیلمی هست که توسط "خرت ویلدرز-Geert Wilders" رهبر حزب آزادیpvv و عضو پارلمان هلند تهیه و کار شده. از شواهد پیداست که فیلم تموم شده و اینکه کی و کجا پخش بشه هنوز معلوم نیست. هنوز این فیلم جایی به نمایش در نیومده ولی کشیدن خط و نشونها و آتیش زدن پرچمها و دیگر اقدامات "فرهنگی" آغاز شده. در پاکستان از حدود یک ماه پیش وبسایت"یو تیوب-youtube" مسدود شده. من شخصا با ساختن و پرداختن به همچین فیلمی مشکل ندارم وفکر میکنم که خیلی هم خوبه اگه کسی این امکانات رو داره که برای ارایه نظرات و افکارش، یه فیلم بسازه، خوب چه بهتر، بسازه. ولی از یه سیاستمدار انتظار دارم که بجای ایجاد تنش، راه حل ارائه بده. با اینکه در جبهه مخالفین قرار دارم و به نشان مخالفت، همچین تصویری رو درست کردم خیلی هم علامند به دیدن این فیلم هستم.

1 comment:

adel said...

سلام
امشب در تلویزیون صدای آمریکا این پست تو را خواندند .