Friday, December 21, 2007

یلدا


امروز شب یلداست. خوب .... اگه روزه، پس چرا"شب یلداست"؟ اصلا شب رو بی خیال. امروز کوتاه ترین روز ساله و این هم اولین تصویری که امروز جمال بنده رو با خودشون روشن فرمودن. سخت نگیر.

No comments: