Sunday, December 02, 2007

قلعه حیوانات


در هفته ای که گذشت، هر خبری که از ایران میرسید، بیشتر و بیشتر شبیه میشد به اخباری که از "قلعه حیوانات" میرسه. نمیدونم چرا؟ گوسفندها زیادتر شدن؟ یا بزها پر تحرک تر؟ یا سگها وحشی تر؟ انگار که شخصیتهای این رمان، در حال تکمیل تر شدن هستن.

(در ضمن اون عکس مطمئنا مال من نیست ولی از کجا رسیده هم، نمیدونم)


No comments: