Monday, November 26, 2007

خارجی ها در مورد ما چطور فکر میکنن؟


این عنوان یکی از مطالبی بود که امروز در قطار بهش برخوردم. مطلبی که یکی از روزنامه های هلندی بهش پرداخته بود. الان هم که برگشتم خونه،هنوز ذهنم مشغولشه. اینکه مثلا، اگه این تیتر در یک نشریه ایرانی نوشته بشه؟ جزئیاتش چیه؟ خارجی ها در مورد ما چطور فکر میکنن؟ ما در چشم اونها چه جور موجوداتی هستیم؟

یاد یکی افتادم که میگفت، ایرانیها تو هر موردی نظر میدن. بخصوص وقتی که هیچ سر رشته ای از موضوع نداشته باشند. حتی زمانی که ازشون نظر نخواهی باز هم نظر میدن. یاد یکی دیگه افتادم که از زمانی که با پارتنرش آشنا شد سعی کرد بهش زبان فارسی رو یاد بده. الان بچه شون 12 سالشه و هر جا که می خواد بره اونو به عنوان مترجم همراهش میبره. همچین که میخواستم یاد بعدی بیافتم، نگاهم افتاد تو ساعت. وقت زیادی ندارم. با یک دوست جدید قراری دارم که شاید چند دقیقه دیگه برسه پشت در. سریع جارو دستی رو آوردم و آشغالهای ریزی رو که رو زمین بود یه جا جمع کردم. گوشه قالی رو بلند کردم و همه رو با جارو دادم اون زیر. صدای زنگ اومد. نگاهی تند به دور و بر کردم. خوبه…تمیزه … مرتبه!!!

ولی حالا خارجی ها در مورد ما چطور فکر میکنن؟

No comments: