Saturday, November 24, 2007

تا پاریس با دوچرخه


بالاخره دیروز هادی دل رو به دریازد و تور خودشو شروع کرد. مدتی بود که این کار ذهنشو مشغول کرده بود. به برآورد خودش چیزی حدود 5 روز تو راهه. اگه همه چیز خوب پیش بره یکشنبه وارد خاک بلزیک میشه. دیشب حدود ساعت 8 شب رسید رتردام. البته گروه فیلمبرداری که تو این مسیر همراهیش میمکنن کمی زودتر رسیدن. شب همه دور هم بودیم. بارها مسیر امروزش رو بررسی و چک کرد. امروز ظهر هم از "رتردام" به سمت "رزندال" حرکت کرد. شب باهاش تماس گرفتم. باد امروز بد جوری غافلگیرش کرده بود. غروب، دم پنجره ایستاده بودم و رقص قطرات بارون رو با موزیک باد دنبال میکردم. راستش هیچ دلم نمیخواست الان جای هادی باشم.

در ضمن تو این وبلاگ این سفر رو دنبال کنید. ممکنه تمام لاگها به فارسی نباشه ولی این کار هم به موقع انجام میشه.


No comments: